PMR-C symposium 2017: final program up

Der er nu åbnet for tilmeldinger til PMR-C´s årlige symposium. Det afholdes fredag den 8. september 2017 på Professionshøjskolen Metropol. Det foreløbige program er vedhæftet denne mail og må meget gerne rundsendes til potentielt interesserede.

Temaet for symposiet i år er “Optimering af patientforløb med fokus på genoptræning og fysisk aktivitetsniveau” og emnerne omfatter blandt andet: tværsektorielle patientforløb, hoftebrud, akut abdominal kirurgi, multisygdom, teknologi-understøttet genoptræning, skuldersmerter samt genoptræning med okklusions-træning.     

Symposiet afholdes i år i samarbejde med Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, Optimized Senior Patient Program (Optimed), Amager-Hvidovre Hospital, samt IOC Research Center Copenhagen.

Tilmelding: Symposiet er gratis for alle men bemærk venligst, at der ikke serveres forplejning. Medbring enten selv mad og drikke eller påregn at købe i Metropols kantine. Pladstildeling sker efter ”først til mølle” princippet. Der er allokeret 150 pladser til studerende og undervisere ved Professionshøjskolen Metropol og 325 pladser til ikke Metropol‐tilknyttede. Tilmelding for Metropol‐tilknyttede foregår internt på Metropol. Ikke Metropol‐tilknyttede bedes venligst sende en mail til fysio-ergoterapi.hvidovre@regionh.dk med ”PMR‐C Symposium 2017” i emnefeltet samt navn og arbejdssted i selve mailen. Tilmeldingen er gældende, når du modtager en mail med bekræftelse på deltagelse.

Endeligt program 2017

 


Hit Counter provided by orange county divorce attorney